#DOESLIEFENGEEFMEEENWIJNTJE

Privacy verklaring

Rici, gevestigd aan de Gravenweide 10, 3223 MK Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://www.rici-import.com
Gravenweide 10
3223 MK Hellevoetsluis
+31(0)622266669
Rick Hisgen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rici. Hij is te bereiken via
info@rici-import.com of telefonisch +31622266669
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rici verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@rici-import.com, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Rici verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Rici neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
  medewerker van Rici) tussen zit.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Rici bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
  voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Personalia > 5 jaar om levering, service en advies te kunnen verlenen
  Adres > 5 jaar om levering, service en advies te kunnen verlenen
  Bestelgegevens > 5 jaar om levering, service en advies te kunnen verlenen
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Rici verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld m.b.t. een
  bezorgservice, Postnl, DHL)
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Rici gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
  maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
  website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
  noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
  de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
  wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
  zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
  is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rici en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
  genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rici-import.com
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rici wil u er tevens op wijzen dat u de
  mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Rici neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
  van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@rici-import.com